ЗНО математика 2008 с ответами

Что такое ЗНО математика 2008 с ответами и что это означает?, подробный ответ и значение читайте далее, после краткого описания.

Ниже представлен реферат на тему ЗНО математика 2008 с ответами, который так же можно использовать как сочинение.

Данную работу вы можете скачать бесплатно ниже по ссылке, но если вам нужен реферат, сочинение, изложение, доклад, лекция, проект, презентация, эссе, краткое описание, биография, контрольная, самостоятельная, курсовая, экзаменационная или дипломная работа, с вашими конкретными требованиями, вы можете заказать её выполнение у нас в короткие сроки и недорого.

Мы команда учителей и репетиторов со стажем работы более 20 лет. За это время нами проверено и написано более 100 000 разнообразных работ и тестов. Поверьте нам, мы знаем как удивить вашего учителя или приёмную комиссию, с нами вы обречены на получение отличной оценки. Удачи вам в учёбе!

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ

(Затверджені експертною комісією Українського центру оцінювання якості освіти

29 квітня 2008 року)

Частина 1

Завдання 1-25 мають по п’ять варіантів відповіді, з яких лише

ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.

1. Завдання: Знайдіть натуральне, одноцифрове число N, якщо відомо, що сума 510+N ділиться на 9 без остачі.

Відповідь:3

Бевз Г.П. Математика: 6 кл. : Підручник для загальноосвіт. навч. закл. /Г.П.Бевз, В.Г.Бевз. ─ К.: Генеза, 2006 ─ С. 15.

2. Завдання: Визначте кількість усіх дробів із знаменником 28, які більші за , але менші від .

Відповідь:чотири

Мерзляк А.Г., Полянський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 6 класу. ─ Х.: Гімназія, 2006 ─ С. 51.

3. Завдання: Під час закладання нового парку 25% його площі відвели під посадку кленів, 50% площі, що залишилася, ⎯ під посадку дубів, а решту площі ⎯ під газони. Вкажіть, на якій із діаграм правильно показано розподіл посадок.

Відповідь :

Янченко Галина, Кравчук Василь. Математика: Підручник для 6 класу. ─ Тернопіль: Підручники і посібники, 2006 ─ С.149

х 2 + 64

4. Завдання: Розв’яжіть нерівність > 0. х −5

Відповідь:(5; +∞)

Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 9 кл.загальноосвіт. навч. закладів. ─ К.: Освіта, 2006 ─ С. 21.

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підруч. для 11 кл. загально освіт. навч. закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2003. − С. 362.

GMm

5. Завдання: ЯкщоF= і R> 0 , то R =

Відповідь:

Бевз Г.П. Алгебра: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. ─ К.: Освіта, 2004 ─ С. 55.

6. Завдання: В уривку художнього твору 47 слів мають різну кількість букв. Укажіть моду (мода − це те значення випадкової величини, яке зустрічається найчастіше) даного розподілу за допомогою зображеного на рисунку полігона частот.

Відповідь: 5

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2005. – С. 329.

Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. –К.: Освіта, 2006. − С. 92.

7. Завдання: Укажіть правильну нерівність, якщо a =5 2 ; b =7 ; c = 51.

Відповідь: b a c< <

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004 – С.262.

8. Завдання: Знайдіть значення виразу cos4 −sin4 .

Відповідь:

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − С. 96.

9. Завдання: Знайдіть найменший додатний період функції у = 2ctg (3 )x .

Відповідь:

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − С. 48.

10. Завдання: На рисунку зображено точку, через яку проходить графік функції y = f x ( ) .

Укажіть функцію f ( )x .

Відповідь:f x( ) = 3−x

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.18.

11. Завдання: Розв’яжіть рівняння sin x − 3cos x = 0.

Відповідь: n n, Z

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.173.

12. Завдання: Обчисліть loga ab , якщо loga b = 7 .

Відповідь: 4

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − С.224.

13. Завдання: Укажіть, скільки можна скласти різних правильних дробів, чисельниками і знаменниками яких є числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Відповідь: 28

Бевз Г.П. та інші. Геометрія: Підручник для 10 − 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вежа, 2004. − С.183.

14. Завдання: Розв’яжіть нерівність log0,5 5 < log0,5 x .

Відповідь:(0; 5)

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − 234 с.

15. Завдання: Укажіть корінь рівняння х 2 − 6х = 9, який належить проміжку (− 2; 1].

Відповідь:3−3 2

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2006. − С.5.

16. Завдання: Розв’яжіть рівняння: 3x =.

Відповідь: x =−0,5

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.338.

17. Завдання: Укажіть область значень функції у = х 2 + 9 − 6.

Відповідь: [− +3; ∞).

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − §1.

18. Завдання: На рисунку зображено графіки функцій g x ( ) = 4 − x і f x ( ) =

Укажіть проміжок, на якому виконується нерівність f x ( ) ≤ g x ( ).

Відповідь : [−8; 0].

19. Завдання: На рисунку зображено графік функції y = f x ( ) . Укажіть формулу для обчислення площі зафарбованої фігури.

0 1

Відповідь : ∫ f x dx ( ) −∫ f x dx ( )

−1 0

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2006. − С. 143. Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2005. – С. 209.

9+ −а 2 6а

20. Завдання: Знайдіть значення виразу , якщо а = 2,5. а −3

Відповідь: −1

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. −С.139.

21. Завдання: Тіло рухається прямолінійно за законом s t ( ) = t 3 − 2t 2 + 4t (час t

вимірюється в секундах, шлях s ─ в метрах). Визначте прискорення його руху в момент t =10 .c

Відповідь:36 м /c2

Бевз Г.П. та інші. Геометрія: Підручник для 10 − 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вежа, 2004. − С.138-139.

22. Завдання: У трикутнику АВС ∠А = 59°, ∠В= 62° . Із вершин цих кутів проведено висоти, що перетинаються в точці О . Визначте величину кута АОВ .

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 7-9 кл. загально освіт. навч закл.-К.: Школяр, 2004. – С.53

23. Завдання: Сторони трикутника, одна з яких на 8 см більша за другу, утворюють кут 120°, а довжина третьої сторони дорівнює 28 см . Знайдіть периметр трикутника.

Відповідь: 60 см .

Бевз Г.П. та інші. Геометрія: Підручник для 7 − 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вежа, 2004. − С.194-195

24. Завдання: На рисунку зображено розгортку поверхні тіла, складеного з двох квадратів і чотирьох однакових прямокутників, довжина сторін яких ─ 3см і 6 см. Визначте об’єм цього тіла.

3

Відповідь: 108 см .

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 10 - 11 кл. серед.школ.-К.: Освіта, 1994. – С.100

25. Завдання: У склянку циліндричної форми, наповнену водою по самі вінця, поклали металеву кульку, що дотикається до дна склянки та стінок (див. рисунок). Визначте відношення об’єму води, яка залишилась у склянці, до об’єму води, яка вилилася зі склянки.

Відповідь: 1:2

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 10 - 11 кл. серед.школ.-К.: Освіта,1994. – С.113, 115.

ЧАСТИНА 2

26. Завдання: Обчисліть 2 13cos(arctg ) .

Відповідь:6

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.153.

27. Обчисліть суму членів нескінченно спадної геометричної прогресії, у якої b п = 5 3⋅ −п .

Відповідь: 2,5

Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 9 кл. загально освіт. навчал. закл. К.: Освіта, 2006. – С.74.

28. Завдання: Розв’яжіть рівняння х − +5 2х 2 −14х + =13 0.

Якщо рівняння має кілька коренів, то у відповідь запишіть їх добуток .

Відповідь: −2.

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. −С.158.

29. Завдання: Маємо два водно-сольових розчини. Концентрація солі в першому розчині становить 0,25, а в другому − 0,4. На скільки більше треба взяти

кілограмів одного розчину, ніж другого, щоб отримати розчин масою 50 кілограмів, концентрація солі в якому − 0,34.

Відповідь: 10.

Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 9 кл. загально освіт. навчал. закл. К.: Освіта, 2006. – С.94-98.

30. Завдання: У коробці 80 цукерок, з яких 44 − з чорного шоколаду, а решта − з білого. Визначте ймовірність того, що навмання взята цукерка з коробки буде з білого шоколаду.

Відповідь: 0,45.

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2006. − С.230.

31. Завдання: Використовуючи графік рівняння у = − −1 х 12 (див. рисунок), знайдіть

⎪⎧ x −12 + y =1,

усі значення параметра а , при яких система ⎨ 2 2 має єдиний розв’язок.

⎪⎩(x −a ) + y = 4

У відповідь запишіть їх суму .

Відповідь: 48.

Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 9 кл. загально освіт. навчал. закл. К.: Освіта, 2006. – С.49.

r r r

32. Завдання: Визначте кут між векторами a і b c + у градусах , якщо відомо, що ρ ρ ρ а (2; 2), в (2; 4) і с ( 2; 6− − ) .

Відповідь: 135.

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 7-9 кл. загально освіт. навч закл.К.: Школяр,2004. – С.143, 149

33. Завдання: На рисунку зображено розгортку конуса. Визначте відношення площі повної поверхні цього конуса до площі його бічної поверхні.

Відповідь: 1,4

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 10 - 11 кл. серед.школ.-К.:

Освіта,1994. – С.117.

ЧАСТИНА ІІІ

Розв’язання завдань 34-36 повинно мати обґрунтування. Запишіть послідовні логічні дії та пояснення, спираюись на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв’язання завдань схемами графіками, таблицями.

34. Завдання: У правильній трикутній піраміді SABC з основою АВС бічне ребро вдвічі більше за сторону основи. Точки K і L є серединами ребер АС і ВС відповідно. Через пряму KL , паралельно до ребра SС , проведено площину α . Знайдіть кут ϕ між площиною α і площиною (АВС ).

Відповідь : ϕ= arccos.

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 10 - 11 кл. серед.школ.-К.: Освіта,1994. – С.12, 50.

⎧(x +3)(x −2)

⎪≤1,

35. Завдання: Розв’яжіть систему нерівностей ⎨⎪⎩4 ≤ 0,25x −3 .

Відповідь : x ∈ − − ∪[ 3; 1) {3}.

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.232, 308, 351.

36. Завдання: Задано функцію f ( )x = 3x 4 −4x 3 −12x 2 .

1. Знайдіть проміжки зростання та спадання функції, екстремуми функції.

2. Побудуйте ескіз графіка функції f ( )x .

3. Знайдіть кількість коренів рівняння f ( )x = a , де a R ∈ , залежно від значення параметра а.

Відповідь : 3 . Якщо a ∈ −∞ −( ; 32) рівняння не має коренів; якщо a =−32 рівняння має один корінь; якщо a ∈ − − ∪ +∞( 32; 5) (0; ) рівняння має два кореня; якщо a =−5 та при a =0 рівняння має три кореня; якщо a ∈ −( 5;0) рівняння має чотири кореня.

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2006. − С.112.

Похожие материалы

ЗНО математика 2006
Зошит номер Мнстерство освти науки Украни Укранський центр оцнювання якост освти МАТЕМАТИКА ЗОВНШН
Таблиці стародавня історія України
Таблица 1.1. ТАРОДАВНЯ СТОРЯ УКРАНИ Камяний вк Палеолт Ранний 1 млн 150 тис Печера, вогонь,
ЗНО испанский язык 2010 с ответами
Вдповд на ЗНО-2010 з спансько мови Вдповд на завдання тесту Comprension de lectura TAREA 1
Положення про громадський контроль за проведенням ЗНО в Україні
1. Загальн положення 1.1 Громадський контроль за проведенням зовншнього незалежного оцнювання
ЗНО зарубежная литература 2008 с ответами
Правильн вдповд на тестування з зарубжно лтератури 2008 року змст ТЗ Правильна вдповдь (ключ)