Ароматичні вуглеводні

Что такое Ароматичні вуглеводні и что это означает?, подробный ответ и значение читайте далее, после краткого описания.

Ниже представлен реферат на тему Ароматичні вуглеводні, который так же можно использовать как сочинение.

Данную работу вы можете скачать бесплатно ниже по ссылке, но если вам нужен реферат, сочинение, изложение, доклад, лекция, проект, презентация, эссе, краткое описание, биография, контрольная, самостоятельная, курсовая, экзаменационная или дипломная работа, с вашими конкретными требованиями, вы можете заказать её выполнение у нас в короткие сроки и недорого.

Мы команда учителей и репетиторов со стажем работы более 20 лет. За это время нами проверено и написано более 100 000 разнообразных работ и тестов. Поверьте нам, мы знаем как удивить вашего учителя или приёмную комиссию, с нами вы обречены на получение отличной оценки. Удачи вам в учёбе!

Опорний конспект

на тему:

"Ароматичні вуглеводні"

Виконав:

учень 10 - А класу

середньої школи № 96

Коркуна Дмитро

1. Ненасичені вуглеводні – це органічні сполуки, що складають ся з Карбону і Гідрогену, в яких атоми Карбону не повністю насичені атомами Гідрогену.

Загальна формула етиленових вуглеводнів – Cn H2n

Загальна формула ацетиленових вуглеводнів Cn H2n-2

2. Гомологи етилену Гомологи ацетилену:

С2 H4 – етилен; C2 H2 – ацетилен;

С3 H6 – пропен; C3 H4 – пропин

C4 H8 – бутен; C4 H6 – бутин

І т .д І т д

Радикали: СН3 – метил; С2 Н5 – етил; С3 Н7 пропіл;

Радикал – це атом або група атомів, що містить неспарені електрони

3. Етилен:

С2 Н4 Н2 С – СН2 Н : С : :С : Н

Н Н

молекулярна струтурна електронна формули

Ацетилен:

С2 Н2 НС ºCH H : C C : H

H H

Молекулярна структурна електронна формули

Фізичні властивості:

Етилен – безбарвний газ, майже без запаху, малорозчинний у воді, трохи легший за повітря

Ацетилен – безбарвний газ, без запаху, малорозчинний у воді.

Хімічні властивості:

1. як і інші вуглеводні, етилен і ацетилен горять на повітрі з утворенням оксиду карбону (ІV) і води:

СН2 = СН2 +3 О2 ® 2СО2 + Н2 О

2СН ºСН+5О3 ®4СО2 +2 Н2 О ▲Н = 1307 к Дж.моль

СН4 – W( C) =75%; C2 H4 – W( C) =86 %; C2 H2 - W( C) = 92%

Чим менша кількість С, тим світліше полум'я

2. Гідрування – приєднання водню

Н2 С = СН2 +Н2 (t0, pt, N) H3 C – CH3

3. Гідратація – приєдання води

4. Н2 С = СН2 + Н2 О (t0 , H2 SO4 ) CH3 – CH2 OH

4. Якісні реакції

Неповне окиснення Н2 С = СН2 +[O] CH2 – OH

|

CH2 – OH

5. Галогенування – приєднання галогеноводню

Н2 С = СН2 +Сl2 ® CH2 Cl –CH2 Cl

6. приєднання галогеноводню, правило Марковніка. При взаємодії ненасичених вуглеводнів з галогеноводнями атом Гідрогену приєднується до більш гідрогенізованого атома Карбону а атом Хлору – до менш гідронізованого

Н3 С – СН º СН2 +HCl ® HC3 –CHCl –CH3

6. Дегідрування

7. Н2 С = СН2Н º СН + Н2

4. Характерна ізомерія за місцем розташування подвійного зв'язку:

а) ізомери

СН3 – СН = СН2 – СН3 – 2 бутен

СН2 = СН – СН2 – СН3 – 1 бутен

б) Ізомерія карбонового скелету

СН2 = С – СН3

|

CH3

-1-

Добування ецителену і ацетилену

Етилен та його гомологи утворюють в процесі переробки вуглеводнів, що містяться в нафті. Утворення може відбуватися у результаті термічного розщеплення ненасичених вуглеводнів,.

СН3 –СН2 – СН2 – СН2 – СН3 СН2 = СН2 + СН3 –СН2 – СН3

Ацетилен, що використовуэться для зварювальних робіт, добувають часто на місці в результаті взаємодії карбіду кальцію з водою: СаС2 + 2Н2 О ® НС º СН +Са(ОН)2

Карбід кальцію добувають в результаті нагрівання в електропечах суміші вапна СаО та коксу до температури 2500 0 С: СаО + 3С ®СаС2 +СО

Економічно вигідніше добувати ацетилен з метану нагріванням до температури 15000 С.

2СН4 ® НС º СН + 3Н2

Застосування етилену і ацетилену

З етилену добувають поліетилен, етиловий спирт. Продукт приєднання хлору до етилену –1,2 -дихлорометан є розчинником і засобом знищення шкідників. А продукт приєднання хлороводню – хлороетан є анестезійною речовиною.

Ацетилен використовують для освітлення, для газового різання і зварювання металів. Ацетиленове кисневе полум'я має температуру 2800о С і легко плавить сталь. З ацетилену добувають вихідні речовини для виготовлення пластмас і синтетичних каучуків, він є сировиною для синтезу оцтової кислоти.

-2-

1. Ароматизовані вуглеводні – органічні сполуки, що містять у своєму складі бензольні ядра , у яких можуть бути насичені або ненасичені бічні ланцюги.

Загальна формула – Сn H2n-6

1. гомологи бензолу:

бензол – C6 H6 ;тонуол – C7 H8 ; ксилол – C8 H10 ; стирол – C9 H12 .

3. Бензол:

С6 Н6 СН2 = СН –С º С–СН = СН2 або СНºС–СН2 –СН2 –cºCH

Молекулярнаструктурні формули

Формула А. Кекуле

У 1845 р. німецький учений А. Кекуле зппропонував формулу, що найкраще відобразила рівноцінність і атомів Карбону, і атомів гідрогену

Після з'ясування електронної будови молекули бензолу, формулу почали записувати так:

2. Фізичні влстивості бензолу:

За звичайних умов бензол – рідина зі специфічним запахом, tкип. 80о С, уводі практично нерозчинний, хоча є розчинником багатьох органічних речовин.

5. Хімічні властивості:

Бензолу характерні реакції заміщення і приєднання:

3. реакція горіння

2С6 Н6 +15О2 ®12СО2 ↑ + 6Н2 О

4. Бромування:

Б-Н +Br2Б-Br +HBr;

5. Нітрування:

Б-Н + НО–NO2 ®(Н2 SO4 ) Б-NO2 + H2 O

4. Реакції приєднання:

а) Хлорування:
б)Б+3Н2 ( k,H2C) C6 H12

5. Добування

1. меридизація ацетилену:

3НСºСН®([C], 600o ) Б

2. Дегідрування циклогексану

С6 Н12 3Н2 + Б

6. Застосування

Бензол є вихідною речовиною речовиною для синтезу величезної кількості неорганічних речовин. Серед них – барвники, лікарські препарати, пахучі речовини, полімери, отрутохімікати, вибухові речовини. Бензол – базова сировина для прмислового органічного синтезу

-1-

Похожие материалы

Химический состав зерна ячменя
Производство пива при замене солода ячменем. Химические и физико-химические свойства
Железо в организме человека
Распространение железа в земной коре и в мировом океане биохимические свойства, сплавы, соединения
Спирты
Содержание Введение 2 ОН ОН 2 ОН ОН ОН 2 Алициклические 3 Ароматические 3 Алифатические 3 Бутанол -
Радикальная сополимеризация акрилат- и метакрилатгуанидинов с виниловыми мономерами
Введение Развитие науки и техники выдвигает на современном этапе проблемы получения новых
Основные понятия и законы химии
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ В 20002001нестех. соединения рассматривались после термодинамики.